Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen AB publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2021

16:30 / 12 April 2022 Nilörngruppen Press release

Nilörngruppen AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2021 på bolagets webbplats, www.nilorn.se.


Borås den 12 april 2022


Vid frågor kontakta:

Krister Magnusson
CEO
M: +46 704 852 114
E: krister.magnusson@nilorn.com


Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 /4 20 2 2 kl. 1 6 ,30 CET .

Bilagor


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/