Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörn Delårsrapport Q3, 2022

08:00 / 26 October 2022 Nilörngruppen Press release

Perioden juli - september

 • Orderingången minskade med 3 procent till 230 (236) MSEK
 • Omsättningen ökade med 14 procent till 232 (203) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 206 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 2 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,0 (29,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 28,0 (20,8) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,45 (1,82) SEK

Perioden januari - september

 • Orderingången ökade med 28 procent till 755 (587) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 34 procent till 744 (554) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 675 (554) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 22 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 122,1 (79,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 91,9 (57,1) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 8,06 (5,0) SEK
 • Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 43 (59) MSEK

En presentation kommer hållas idag 26/10 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

Registration Form

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
  

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s M arknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 202 2 kl 08,00.

 

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/