Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen publicerar Årsredovisningen och Hållbarhetsrapporten för 2020

16:00 / 23 April 2021 Nilörngruppen Press release

Nilörngruppen AB publicerade idag Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2020 på bolagets webbplats, www.nilorn.se.

Borås den 23 april 2021

Vid frågor kontakta:

Krister Magnusson
CEO
M: +46 704 852 114
E: krister.magnusson@nilorn.com

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 /4 20 2 1 kl. 1 6 ,00 CET .

 

Bilagor


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/