Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen AB: tidigarelägger delårsrapporten för januari - mars 2019

08:00 / 30 April 2019 Nilörngruppen Press release

Nilörngruppen AB meddelar härmed att bolaget kommer att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden januari - mars 2019 till fredagen den 3 maj kl.08.00.

Borås den 30 april 2019

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30/4 2019 kl. 08,00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/