Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

13:00 / 27 March 2018 Nilörngruppen Press release

Nilörngruppen AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Nilörngruppen ABs B-aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av den svenska Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen den 4 april 2018.

Aktierna kommer att handlas på small cap med oförändrat kortnamn (NILB) och ISIN-kod (SE0007100342). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet.

Genom listbytet till Nasdaq Stockholm upphör Nilörngruppens aktier att handlas på Nasdaq First North Premier och sista dag för handel beräknas vara tisdagen den 3 april 2018. Aktieägare i Nilörngruppen behöver inte vidta några åtgärder i samband avnoteringen från Nasdaq First North Premier, eller noteringen på Nasdaq Stockholm.

"Listbytet till Nasdaq Stockholm är ett kvalitetsbevis som kommer att stödja oss i vår expansion med målet att uppnå vår vision att bli det bästa etikettföretaget i välden. En milstolpe i vårt bolags historia" säger Claes af Wetterstedt, VD för Nilörngruppen.

Prospekt
Det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet är beräknat att publiceras på Nilörngruppens webbplats, www.nilorn.com, den 28 mars 2018.

Borås den 27 mars 2018

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T:+46 33 700 88 30
M:+46 706 96 29 50
E:claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 13,00.

Nilörn har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nilörngruppen AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/