Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen AB : offentliggör prospekt

16:00 / 27 March 2018 Nilörngruppen Press release

Nilörngruppen AB offentliggör prospekt

Styrelsen för Nilörngruppen AB har upprättat ett prospekt med anledning av börsintroduktionen. Prospektet har i dag, den 27 mars 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Styrelsen för Nilörngruppen AB har upprättat ett prospekt med anledning av börsintroduktionen. Prospektet har i dag, den 27 mars 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Prospektet finns tillgängligt på Nilörngruppens webbplats (www.nilorn.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (http://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad beräknas bli den 4 april 2018.

Borås den 27 mars 2018

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T:+46 33 700 88 30
M:+46 706 96 29 50
E:claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 mars 2018 klockan 16,00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller något annat land där sådan åtgärd skulle kräva andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.
Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nilörngruppen AB. Inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller i enlighet med andra regler eller föreskrifter i något annat land än Sverige och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller något annat land där sådan överföring eller erbjudande kan vara otillåten, eller till personer med hemvist i något sådant land eller på grund av sådana personer, förutom i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act eller liknande lagstiftning i ett annat land.

Nilorn offentliggör prospekt
Prospekt

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nilörngruppen AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/