Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen: Nytt datum för publicering av delårsrapport, Q2

08:11 / 17 August 2017 Nilörngruppen Press release

Styrelsen i Nilörngruppen AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för kvartal 2, januari-juni 2017. Rapporten kommer att publiceras måndagen den 21 augusti 2017.

Tidigare kommunicerat datum var den 22 augusti 2017.

Borås den 17 augusti 2017

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T:+46 33 700 88 30
M:+46 706 96 29 50
E:claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Nytt datum för publicering

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nilörngruppen AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/