Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Gösta Lundgren tillträder som interim VD för NAXS AB (publ)

08:00 / 29 April 2022 NAXS Press release

Styrelsen för NAXS AB (publ) meddelar att Gösta Lundgren, CFO på bolaget, tillträder som interim verkställande direktör för NAXS AB idag och ersätter därmed den nuvarande VD:n Lennart Svantesson, som meddelade sin avgång den 29 oktober 2021. Gösta Lundgren har varit CFO sedan bolagets start 2007.

Styrelsen för NAXS AB ser fram emot att fortsätta sitt nära arbete med Gösta och vill framföra sin tacksamhet och lyckönskningar till Lennart för hans långa tjänstgöring i företaget.

Kontaktinformation

Gösta Lundgren, interim VD

Telefon: +46 70 710 47 88

'

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)

Org.nr 556712-2972

Alma, Nybrogatan 8

114 34 Stockholm

E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/