Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS AB: Publicering av NAXS årsredovisning 2021

23:30 / 11 February 2022 NAXS Press release

Stockholm, 11 februari, 2022

PRESSMEDDELANDE - NAXS AB (publ)

Publicering av NAXS årsredovisning 2021

NAXS årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.naxs.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

Kontaktinformation:

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 23.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)

Org. nr. 556712-2972

Nybrogatan 8

114 34 Stockholm

Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/