Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Lennart Svantesson avgår som VD för NAXS AB

11:45 / 29 October 2021 NAXS Press release

Efter mer än tio år som Verkställande direktör och CEO för NAXS har Lennart Svantesson beslutat att lämna sin position i bolaget. Han kvarstår som VD tills dess en efterträdare är utsedd. 

Styrelsen för NAXS AB tackar honom för hans långa tid i NAXS tjänst.

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 733-110 011

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2021 klockan 11.45 (CET).

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm
Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/