Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS har gjort ett investeringsåtagande till Equip Capital Fund I LP

11:00 / 21 December 2020 NAXS Press release

NAXS har gjort ett investeringsåtagande till Equip Capital Fund I LP

NAXS har gjort ett investeringsåtagande om 20 MNOK gentemot private equity buyout fonden Equip Capital Fund I LP (”Equip” eller ”Fonden”).

Equip är en nyetablerad private equity manager grundad av ett team baserat i Oslo, med bakgrund från Herkules Capital. NAXS är investerare i Herkules Fund III.

Fonden har en storlek om 1,9 Mdr NOK och var övertecknad vid slutlig stängning. Equip fokuserar på förvärv av små- och medelstora företag i Norden, fr.a. i Norge och Sverige, och har ett fokus på tre sektorer: konsumentvaror/-tjänster, industri och affärstjänster.

Equip hade vid sin stängning av fondresningen i december redan investerat i 6 portföljbolag, däribland: Makeup Mekka, Holy Greens, och Bastard Burgers.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2020 kl. 11.00.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr. 556712-2972
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm
Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/