Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS har gjort ett investeringsåtagande till Nordic Capital Fund X

21:00 / 1 October 2020 NAXS Press release

NAXS har gjort ett åtagande till Nordic Capital Fund X (“Fonden”), den tionde fonden som rests av Nordic Capital.

Med en storlek om 6,1 Mdr SEK är fonden den största som Nordic Capital etablerat sedan verksamheten grundades 1989. Fondresningen inleddes under april 2020, tog mindre än 6 månader och när fonden nådde sin maximala storlek (”hard cap”) var den kraftigt övertecknad.

Fonden kommer att investera enligt Nordic Capitals strategi att göra majoritetsinvesteringar i icke-cykliska tillväxtföretag inom sektorerna Healthcare, Technology & Payments och Financial Services.

NAXS är sedan tidigare investerare i Nordic Capital Fund VII och Nordic Capital CV1.

Ytterligare information kommer vara tillgänglig i NAXS Q3 rapport som publiceras den 20 oktober.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl. 21.00.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr. 556712-2972
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm
Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/