Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

08:00 / 28 June 2019 NAXS Press release

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 4 juni 2019, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under juni 2019 genom indragning av 309 369 återköpta aktier.

Före indragningen av egna aktier fanns sammanlagt 12 219 430 aktier och röster i NAXS. Antalet aktier och röster minskade genom indragningen med 309 369. Efter genomförandet av indragningen finns sammanlagt 11 910 061 aktier och röster i NAXS per 28 juni 2019.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan som NAXS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 8.00 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/