Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS AB har återköpt 6%% av bolagets egna aktier

01:20 / 24 May 2019 NAXS Press release

NAXS AB har återköpt egna aktier uppgående till 6% av totala antalet aktier.

NAXS AB (NAXS) har den 23 maj, 2019, återköpt ett block uppgående till 739 219 av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm, till ett pris av SEK 52,50 per aktie för en total summa om SEK 38.808.997,50. Transaktionen representerar 6% av det totala antalet utestående aktier.

Transaktionen gjordes inom ramen för mandatet för återköp av egna aktier som beslutades av årsstämman 2018, samt följande beslut av bolagets styrelse den 5 juni, 2018.

Efter återköpet av egna aktier, enligt ovan, innehar NAXS totalt 1 048 604 av bolagets egna aktier vilket motsvarar 8,6% av totala antalet aktier. Totalt antal aktier i bolaget uppgår till 12 219 430 aktier.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019 kl 01.00 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/