Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS har gjort ett investeringsåtagande till JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands III

16:00 / 9 December 2019 NAXS Press release

NAXS har gjort ett investeringsåtagande gentemot JAB Consumer Fund – Global Consumer Fund III (”Fonden”).

Fonden saminvesterar med JAB Holding, en privatägd företagsgrupp med fokus på varumärken i premiumsegmentet inom konsumentvaror & tjänster. Tidigare investeringar gjorda av JAB Holding omfattar bl.a. Keurig Green Mountain, Krispy Kreme, Peets Coffee, Espresso House, Dr Pepper och Pret a Manger.

NAXS investering i Fonden medför en exponering mot av JAB Holding nyligen offentliggjorda förvärv av Compassion First Pet Hospitals och National Veterinary Associates.

NAXS är sedan tidigare investerare i den föregående fonden JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2019 kl. 16:00.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/