Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Kommuniké från extra bolagsstämma i NAXS AB (publ) den 30 augusti 2018

17:00 / 30 August 2018 NAXS Press release

Vid extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 30 augusti 2018 beslutade bolagsstämman enligt följande:

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

  • Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med 74 881,94 kronor genom indragning av de återköpta egna aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till extra bolagsstämman samt fondemission om 74 881,94 kronor utan utgivande av aktier. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 17:00.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på Nasdaq Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/