Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS investerar i JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II

08:30 / 19 June 2018 NAXS Press release

NAXS har gjort ett åtagande gentemot JAB Consumer Fund – Global Consumer Fund II (”Fonden”).

Fonden sam-investerar med JAB Holding, en privatägd företagsgrupp med fokus på konsumentvaror & detaljhandel inom varumärken i premiumsegmentet. Tidigare investeringar gjorda av JAB Holding omfattar bl.a. Keurig Green Mountain, Krispy Kreme, Peets Coffee och Espresso House.

NAXS investering i Fonden medför en exponering mot av JAB Holding nyligen offentliggjorda investeringar, bland andra Pret a Manger och bildandet av dryckesgruppen Keurig-Dr Pepper.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/