Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS investerar 3 MUSD i en senior nyemitterad säkerställd obligation om 150 MUSD utgiven av Jackel AS

11:30 / 12 November 2018 NAXS Press release

NAXS har investerat 3 MUSD i en senior säkerställd obligation om 150 MUSD emitterad av Jackel AS, ett av Master Marine AS helägt dotterbolag (Obligationen).

Obligationen har en löptid på 5 år med en årlig ränta om 10% med kvartalsvisa räntebetalningar.

Tillsammans med en super-senior bankfacilitet om 100 MUSD skall de upptagna krediterna användas för att refinansiera Jacktel AS och Master Marines utestående skulder.

Master Marine AS är ett portföljbolag inom fonden Nordic Capital CV1 LP, i vilken NAXS är investerare.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2018 kl. 11.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/