Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

08:30 / 30 June 2017 NAXS Press release

NAXS AB
Förändringar i rättigheter knutna till kategorier av aktier eller värdepapper

Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

Stockholm 30 juni 2017

PRESSMEDDELANDE

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 1 juni 2017,
har antalet aktier och röster i NAXS minskat under juni 2017 genom indragning
av 933 469 återköpta aktier. 

Före indragningen av egna aktier fanns sammanlagt 15 000 000 aktier och röster
i NAXS. Antalet aktier och röster minskade genom indragningen med 933 469.
Efter genomförandet av indragningen finns sammanlagt 14 066 531 aktier och
röster i NAXS per 30 juni 2017. 

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan som NAXS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 June 2017 klockan kl. 08.30
CET. 

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar
huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar
tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer
av investeringar.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/