Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS AB har återköpt över 5% av egna aktier

08:30 / 13 February 2017 NAXS Press release

NAXS AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

NAXS AB har återköpt över 5% av egna aktier

Stockholm, 13 februari, 2017

PRESSMEDELANDE - NAXS AB (publ)

NAXS AB har återköpt över 5% av egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 10 februari 2017, återköpt 750.000 egna aktier på
Nasdaq Stockholm till ett pris av 48,60 SEK/aktie för ett totalt belopp av
36.450.000 SEK. Transaktionen representerar 5% av det totala antalet aktier. 

Transaktionen är gjord i enlighet med mandat för återköp av egna aktier
beslutat av årsstämman 2016 samt påföljande beslut av NAXS styrelse den 1 juni
2016. 

Vid tiden för detta pressmeddelande innehar NAXS totalt 931.698 av sina egna
aktier vilket utgör 6,2% av det totala antalet aktier. 

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 08.30 CET. 

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar
huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar
tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer
av investeringar.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/