Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS investerar 8 MSEK som cornerstone investor i samband med börsintroduktionen av Scout Gaming Group

08:30 / 20 November 2017 NAXS Press release

NAXS AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

NAXS investerar 8 MSEK som cornerstone investor i samband med
börsintroduktionen av Scout Gaming Group

Stockholm, 20 november 2017

PRESSMEDDELANDE - NAXS AB (publ)


NAXS investerar 8 MSEK som cornerstone investor i samband med
börsintroduktionen av Scout Gaming Group 

NAXS investerar 8 MSEK som cornerstone investor i samband med
börsintroduktionen av Scout Gaming Group på Nasdaq First North. 

Scout Gaming Group grundades 2013. Bolaget erbjuder onlinespelmarknaden en
helhetslösning för lansering och drift av Fantasy Sports- och Daily Fantasy
Sports-lösningar och, är inom området Daily Fantasy Sports, Europas ledande
B2B-leverantör. 

Övriga conerstone investorer i samband med börsintroduktionen av Scout Gaming
Group är Handelsbanken Fonder, Knutsson Holding AB, Lars Wingefors AB, Novobis
AB och Swedbank Robur Fonder. 

Första handelsdag är planerad till den 6e december 2017.


Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11


Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 20 november 2017 kl. 08.30 CET. 


Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.seNAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar
huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar
tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer
av investeringar.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/