Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS investerar SEK 50 miljoner i Mimir Invest AB

08:30 / 20 January 2017 NAXS Press release

NAXS AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

NAXS investerar SEK 50 miljoner i Mimir Invest AB

Stockholm, 20 januari, 2017

PRESSMEDELANDE - NAXS AB (publ)


NAXS investerar SEK 50 miljoner i Mimir Invest AB


NAXS AB (publ) har gjort ett åtagande att investera 50 MSEK i Mimir Invest AB
(”Mimir”). 

Mimir är en nyetablerad private equity fond inriktad på s.k. ”special
situations” vilket innebär att man, till skillnad från traditionell buyout,
fokuserar på att förvärva företag där ett mycket aktivt ägande behövs, såsom
underpresterande företag, icke-kärnverksamheter inom större företag och/eller
där investeringen är genomförbar endast genom komplexa transaktioner. 

Mimir fokuserar på förvärv av medelstora företag. Fonden investerar i alla
sektorer utom fastigheter och har djup sektorkunskap inom medicinteknik,
biomedicin, kemikalier, skog & papper, tillverkande industri, mjukvara och
hårdvara. 

Andra investerare i Mimir är internationella fond-investerare och större
företag, liksom Mimirs företagsledning. 

Mimir har för närvarande två bolag i sin portfölj.

Detta är NAXS nionde åtagande sedan noteringen i maj 2007 och den sjunde
förvaltaren i vilken NAXS investerar. 


Kontaktinformation:
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 20 januari 2017 kl. 08.30 CET. 


Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 1
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se


NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar
huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar
tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer
av investeringar.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/