Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

PRESSMEDDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

08:30 / 22 April 2016 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Kvartalsrapport

PRESSMEDDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)Delårsrapport januari – mars 2016

Första kvartalet 2016

 -- Resultat efter skatt uppgick till 25,2 (23,8) MSEK.
 -- Resultatet per aktie uppgick till 1,69 (1,60) SEK.
 -- Substansvärdet uppgick till 811 MSEK (SEK 54,52 per aktie) per den 31 mars
   2016, jämfört med 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) per den 31 december 2015.
 -- Nettokassan uppgick till 362 MSEK (24,34 SEK per aktie) per den 31 mars
   2016, jämfört med 351 MSEK (23,60 SEK per aktie) per den 31 december 2015.

VD-kommentar

NAXS har haft en positiv utveckling under årets tre första månader med en
tillväxt av substansvärdet per aktie om 3,3%. 

De finansiella marknaderna var dock fortsatt volatila under det första
kvartalet och vi förväntar att denna volatilitet skall fortsätta prägla
marknaden. Medan aktiviteten inom private equity bromsat in så har konkurrensen
ökat för tillgångar av hög kvalitet. I ett kort och medellångt perspektiv avser
NAXS att fokusera än starkare på saminvesteringar, ”secondaries” och andra
alternativa tillgångar. Detta i linje med bolagets nyligen reviderade
investment policy. Lennart Svantesson


Ekonomisk översikt                2016   2015
              1/1–31/3 1/1–31/3
----------------------------------------------
----------------------------------------------
Resultat efter skatt, TSEK  25 193  23 777

                            2016   2015
                            31/3  31/12
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Andelar i private equity fonder, TSEK        449 500 434 246
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital    55    55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK        87 524 104 748
Total exponering mot private equity fonder, TSEK   537 024 538 994
Nettokassa, TSEK                   361 924 350 970
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK     30,23  29,20
Nettokassa per aktie, SEK               24,34  23,60
Eget kapital per aktie, SEK              54,52  52,78
Börskurs, SEK                     49,80  54,00

KontaktinformationLennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: 073 311 00 11Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.seInformationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout
Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2016 klockan 08.30 CET.NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.seNAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet
är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets
av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade
aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/