Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – juni 2015

08:30 / 17 July 2015 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Halvårsrapport

Delårsrapport januari – juni 2015

Stockholm, 17 juni 2015 


PRESSMEDDELANDE - NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Delårsrapport januari – juni 2015 

Första halvåret 2015

 -- Resultat efter skatt uppgick till 58,4 (44,7) MSEK.
 -- Resultatet per aktie uppgick till 3,92 (3,00) SEK.
 -- Substansvärdet uppgick till 774 MSEK (SEK 52,06 per aktie) per den 30 juni
   2015, jämfört med 751 MSEK (SEK 50,53 per aktie) per den 31 december 2014.
 -- Nettokassan uppgick till 249 MSEK (16,74 SEK per aktie) per den 30 juni
   2015, jämfört med 167 MSEK (11,26 SEK per aktie) per den 31 december 2014.

Andra kvartalet 2015

 -- Resultat efter skatt uppgick till 34.6 (10,9) MSEK.
 -- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,33 (0,73) SEK.
 -- NAXS lämnade 2,30 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för
   räkenskapsåret 2014.

VD-kommentar

NAXS fortsatte att utvecklas väl under första halvåret 2015 med en tillväxt i
substansvärdet om 7,6% under perioden och med 21,2% över en tolvmånadersperiod
(i båda fallen inklusive lämnad utdelning). 

En viktig händelse under andra kvartalet var utbetalningen av utdelningen om
SEK 2,30 per aktie för helåret 2014 vilket motsvarar 4,6% av substansvärdet per
den 31, december 2014. Utdelningen innebar också en höjning på 15% jämfört med
utdelningen för helåret 2013. 

Under andra kvartalet genomfördes en rad avyttringar/exit i NAXS portfölj, med
tre fullständiga exit och ett antal partiella exit (varav 2 börsnoteringar).
Samtidigt genomfördes ett nytt förvärv under kvartalet vilket medför att
antalet portföljbolag som förvärvats av NAXS underliggande fonder sedan start
nu är uppe i 107 stycken. 

Lennart Svantesson


Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.seInformationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout
Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2015 klockan 08.30 CET.NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se


NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet
är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets
av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS marknadsintroducerade
aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/