Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Bokslutskommuniké 2014

15:49 / 29 January 2015 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2014

Stockholm, 29 januari 2015PRESSMEDDELANDE

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Bokslutskommuniké 2014

Januari-december 2014

-Resultat efter skatt uppgick till 128,0 (54,2) MSEK.
-Resultatet per aktie uppgick till 8,60 (3,64) SEK.
-Substansvärdet uppgick till 751 MSEK (SEK 50.53 per aktie) per den 31 december 2014, jämfört med 654 MSEK (SEK 43,92 per aktie) per den 31 december 2013.
-Nettokassan uppgick till 167 MSEK (11,26 SEK per aktie) per den 31 december
     2014, jämfört med 131 MSEK (8,80 SEK per aktie) per den 31 december 2013.
-NAXS lämnade 2 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2013.Fjärde kvartalet 2014 -Resultat efter skatt uppgick till 23,6 (24,5) MSEK. -Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,59 (1,64) SEK. Vinstutdelning -Verkställande direktören och styrelsen kommer att offentliggöra förslaget till vinstudelning för 2014 innan kallelse och bolagshandlingar till ordinarie årsstämma distribueras till aktieägarna. VD-kommentar NAXS fortsatte sin positiva utveckling under 2014 med en ökning av substansvärdet per aktie – inklusive gjorda utdelningar – på 19,6% över året. Underliggande fonder utvecklades väl tack vare ett antal framgångsrika exit och en allmänt god värdeutveckling bland kvarvarande portföljbolag. Även NAXS aktiekurs utvecklades väl under 2014 med en ökning om 28,6% – exklusive utdelningar – och aktien handlades runt substans under hela året. Därmed var NAXS en av de bäst presterande aktierna bland börsnoterade private equity företag i Europa. Förekomsten av många bra exit under året har ytterligare stärkt NAXS balansräkning och bolaget har en fortsatt god position för att utnyttja framtida investeringsmöjligheter. Lennart Svantesson Ekonomisk översikt

Informationen i denna rapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
ska offentlig-göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2015 klockan 15.45
(CET). Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11Se hela rapporten i bifogad fil.

Rapporten och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.seNAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.)

Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/