Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – mars 2014

07:30 / 8 May 2014 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Kvartalsrapport

Delårsrapport januari – mars 2014

Stockholm, 8 maj 2014

PRESSMEDDELANDENAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2014

Första kvartalet 2014

  -- Resultat efter skatt uppgick till 33,3 (-4,7) MSEK.
  -- Resultatet per aktie uppgick till 2,24 (-0,32) SEK.
  -- Substansvärdet uppgick till 686 MSEK (SEK 46,09 per aktie) per den 31 mars
     2014, jämfört med 654 MSEK (SEK 43.92 per aktie) per den 31 mars 2013.
  -- Nettokassan uppgick till 157 MSEK (10,53 SEK per aktie) per den 31 mars
     2013, jämfört med 131 MSEK (8,80 SEK per aktie) per den 31 mars 2013.

VD-kommentar

NAXS substansvärde fortsatte att stiga under det första kvartalet med en ökning
om 4,9%. NAXS aktie har också haft en positiv utveckling under årets 3 första
månader och har i stort handlats i linje med substansvärdet. Fonderna
genomförde 2 förvärv under kvartalet, och sammantaget har nu 100 portföljbolag
förvärvats, vilket utgör en god indikator på den grad av diversifiering som vår
portfölj nu uppnått. Antalet exit under föregående år har gett oss en stark
balansräkning och tillåter bolaget att föreslå årsstämman en utdelning om SEK
2,00/aktie för verksamhetsåret 2013. Detta motsvarar ca 4,5% av substansvärdet
per den 31 december 2013. 

Lennart Svantesson


Informationen som lämnats här är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 07.30 (CET).

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Se hela rapporten i bifogad fil.

Rapporten och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF

Show original from Nasdaq OMX

Nasdaq OMX

This information was distributed by Nasdaq OMX http://www.nasdaqomx.com/