Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – september 2014

08:30 / 22 October 2014 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
Kvartalsrapport

Delårsrapport  januari – september 2014

Stockholm, 22 oktober 2014

PRESSMEDDELANDENAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Delårsrapport  januari – september 2014Nio månader 2014

Resultat efter skatt uppgick till 104,4 (29,7) MSEK.

Resultatet per aktie uppgick till 7,02 (1,99) SEK.
Substansvärdet uppgick till 726 MSEK (SEK 48,85 per aktie) per den 30 september 2014, jämfört med 654 MSEK (SEK 43,92 per aktie) per den 31 december 2013.
Nettokassan uppgick till 126 MSEK (8,45 SEK per aktie) per den 30 september 2014, jämfört med 131 MSEK (8,80 SEK per aktie) per den 31 december 2013.
NAXS lämnade 2,00 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2013. Tredje kvartalet 2014 -- Resultat efter skatt uppgick till 59,7 (9,4) MSEK. -- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 4,02 (0,63) SEK. VD-kommentar En väsentlig ökning av substansvärdet tillsammans med två framgångsrika avyttringar av portföljbolag under tredje kvartalet visar tydligt att NAXS portfölj blivit alltmer mogen. Vi har därför anledning att upprepa att vi fortsätter se framtiden an med stor tillförsikt. Ekonomisk översikt
Informationen som lämnats här är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2014 klockan 08.30
(CET). Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11Se hela rapporten i bifogad fil.
Rapporten och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.seNAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm, Sweden
Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

 

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/