Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Förslag från NAXS:s majoritetsägare avseende ny styrelse

11:48 / 13 December 2013 NAXS Press release

Stockholm, 13 december 2013

Såsom tidigare meddelats genom pressmeddelande den 22 november 2013, har styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”NAXS” eller ”Bolaget”), på begäran från Bolagets majoritetsägare Tompkins Square Park S.a.r.l. (”Majoritetsägaren”) genom dess finansmanager QVT Financial LP, sammankallat en extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 19 december 2013, kl 10:00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

Majoritetsägaren har nu inkommit med sitt förslag avseende punkterna 7 (Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter), 8 (Fastställande av arvoden till styrelsen) och 9 (Val av styrelseledamöter och styrelseordförande) på dagordningen till styrelsen.

Majoritetsägarens förslag och en presentation av de föreslagna nya styrelseledamöterna finns tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats (under Corporate Governance – Extraordinary General Meeting). En svensk översättning kommer att finnas tillgänglig på den svenska delen av Bolagets webbplats (Bolagsstyrning – Extra Bolagsstämma) inom kort.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD

Telefon: 073-311 00 11

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2013 klockan 11.30.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972

Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm

Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail:

www.naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att föra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB

Show as PDF