Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Bokslutskommuniké 2012

08:30 / 17 January 2013 NAXS Press release

PRESSMEDDELANDE

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012

Januari - december 2012

  • Resultat efter skatt uppgick till 54,9 (-9,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,67 (-0,64) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 609 MSEK (SEK 40,83 per aktie) per den 31 december 2012, jämfört med 562 MSEK (SEK 37,51 per aktie) per den 31 december 2011.
  • Nettokassan uppgick till 123 MSEK (8,22 SEK per aktie) per den 31 december 2012, jämfört med 202 MSEK (SEK 13,48 per aktie) per den 31 december 2011.

Fjärde kvartalet 2012

Resultat efter skatt uppgick till 16,7 (-28,8) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,12 (-1,92) SEK.

Utdelning

  • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,50 SEK per aktie. Vidare avser styrelsen föreslå årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

Ekonomisk översikt

2012
1/1-31/12
2011
1/1-31/12
2012
1/10-31/12
2011
1/10-31/12
Resultat efter
skatt, TSEK
54,913 -9 539 16,684 -28 822

 

2012
31/12
2011
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 487 173 359 840
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 80 64
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 212 544 301 642
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 699 717 661 482
Nettokassa, TSEK 122 624 202 028
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 32,64 24,01
Nettokassa per aktie, SEK 8,22 13,48
Eget kapital per aktie, SEK 40,83 37,51
Börskurs, SEK 29,50 23,80

 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentlig-göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2013 klockan 8:30 (CET).

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Se hela rapporten i bifogad fil.

Denna bokslutskommuniké och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10, 114 46  Stockholm, Sweden. Telefon: +46 8 611 33 25, E-post:info@naxs.se

Show as PDF