Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari–juni 2012

08:30 / 18 July 2012 NAXS Press release

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Delårsrapport januari-juni 2012

Januari - juni 2012

  • Resultat efter skatt uppgick till 32,8 (9,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,19 (0,63) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 588 MSEK (39,33 per aktie) per den 30 juni 2012, jämfört med 572 MSEK (37,51 per aktie) per den 31 december 2011.
  • Nettokassan uppgick till 148 MSEK (9,90 SEK per aktie) per den 30 juni 2012, jämfört med 270 MSEK (SEK 13,48 per aktie) per den 31 december 2011.

Andra kvartalet 2012

  • Resultat efter skatt uppgick till 23,5 (-6,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,57 (-0,41) SEK.
  • NAXS lämnade för räkenskapsåret 2011 för första gången en utdelning till aktieägarna. Utdelningen uppgick till 0,40 SEK per aktie.

 

Ekonomisk översikt

2012
1/1-30/6
2011
1/1-30/6
2012
1/4-30/6
2011
1/4-30/6
Resultat efter skatt, TSEK 32 774 9 510 23 540 -6 137

 

2012
30/6
2011
12/31
Andelar i private equity fonder, TSEK 437 906 359 840
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 75 64
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 253 816 301 642
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 691 722 661 482
Nettokassa, TSEK 147 901 202 028
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 29,30 24,01
Nettokassa per aktie, SEK 9,90 13,48
Eget kapital per aktie, SEK 39,33 37,51
Börskurs, SEK 31,00 23,80

 

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2012 klockan 8:30 (CET).

 

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11

 

Se hela rapporten i bifogad fil.

 

 

Denna delårsrapport och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

 

 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan 10, 114 46  Stockholm, Sweden. Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF