Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) DELÅRSRAPPORT

08:30 / 18 April 2011 NAXS Press release

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

Delårsrapport januari - mars 2011

 

Första kvartalet

 

·         Resultat efter skatt uppgick till 15,6 (-3,2) MSEK.

·         Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,04 (-0,22) SEK.

·         Substansvärdet uppgick till MSEK 588 (SEK 39,17 per aktie) per den 31 mars 2011, jämfört med MSEK 572 (SEK 38,13 per aktie) per den 31 december 2010.

·         Nettokassan uppgick till MSEK 252 (SEK 16,83 per aktie) per den 31 mars 2011, jämfört med MSEK 270 (SEK 18,02 per aktie) per den 31 december 2010.

 

 

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2011 klockan 08.30 (CET).Bifogade filer
NAXS  delårsrapport jan-mars 2011.pdf

 

Kontaktinformation

Jeff Bork, verkställande direktör

Telefon: 0761-000 000

 

 

 

Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: info@naxs.se

Show as PDF