Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Bokslutskommuniké 2010

08:30 / 10 February 2011 NAXS Press release

Bokslutskommuniké 2010

 

Januari-december 2010

 

  • Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (-14,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,22 (-0,98) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till MSEK 572 (SEK 38,13 per aktie) per den 31 december 2010, jämfört med MSEK 570 (SEK 37,92 per aktie) per den 31 december 2009.
  • Nettokassan uppgick till MSEK 270 (SEK 18,02 per aktie) per den 31 december 2010, jämfört med MSEK 375 (SEK 25,03 per aktie) per den 31 december 2009.

 

Fjärde kvartalet 2010

  • Resultat efter skatt uppgick till -6,6 (12,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,44 (0,82) SEK.


Informationen i denna delårsrapport är sådansom NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 klockan 08.30 (CET).

 

Bifogade filer
NAXS Bokslutskommunike 2010.pdf

 

Kontaktinformation

Jeff Bork, verkställande direktör
Telefon: 0761-000 000

 

Detta pressmeddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.), Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan10, 114 46 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.


Show as PDF