Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Midsona AB: Midsona utser Max Bokander till CFO

Max Bokander har utsetts till ny CFO på Midsona AB. Han kommer att ersätta Lennart Svensson som beslutat sig för att lämna koncernen. Max Bokander...

09:00 / 14 Jul Midsona Press release

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2020 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Rösträttsregistreri...

09:00 / 25 May Midsona Press release

Midsona AB: Midsona senarelägger årsstämma

Till följd av den snabba spridningen av covid-19, och bland annat med regeringens beslut om att begränsa allmänna sammankomster och offentliga til...

08:30 / 2 Apr Midsona Press release

Midsona AB: Midsona ser ökad efterfrågan

Midsona (OMX: MSON) meddelade idag att bolaget ser en ökad efterfrågan inom flertalet varukategorier jämfört med samma period föregående år. Öknin...

11:20 / 17 Mar Midsona Press release