Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona AB: Midsonas årsredovisning 2018 publicerad

08:00 / 29 March 2019 Midsona Press release

Midsonas årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida www.midsona.com.

En utskrift av den elektroniska versionen finns tillgänglig på Midsonas huvudkontor, Dockplatsen 16 i Malmö. Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.comeller per telefon 040-601 82 00.

Årsstämma kommer att hållas den 3 maj 2019 kl 15.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Anmälan skall göras senast den 26 april 2019.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom Peter Åsbergs försorg den 29 mars 2019 kl 08:00 CET. 

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska produkter, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln, food service samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, DAVERT, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/