Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

15:45 / 1 October 2019 Midsona Press release

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16, våning 5, Malmö. Registreringen börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Länk till fullständiga pressmeddelandet (https://www.midsona.com/pressrelease-midsona/)

 

 

Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl 15.45 CET.

 

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/