Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Ändringar i Midsonas koncernledning

09:00 / 28 May 2018 Midsona Press release

Erk Schuchhardt har utsetts till ny medlem i Midsonas koncernledning från den 28 maj 2018.

Han är sedan 2013 VD i Davert GmbH, som Midsona förvärvade i början av maj 2018 och som Midsona efter förvärvet kommer att fortsätta driva som en fristående enhet.

Erk har tidigare haft ett antal ledande ställningar i Weleda Germany, Weleda North America Inc och Weleda S.A. Argentina. Han har en Masterexamen från London School of Economics.

Midsonas koncernledning består av Peter Åsberg, Lennart Svensson, Anders Dahlin, Tobias Traneborn, Ulrika Palm, Peter Overgaard, Christoffer Mørck, Markku Janhunen och Erk Schuchhardt. 

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 28 maj 2018 kl 09:00 CET.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska livsmedel, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/