Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Offentliggörande av Midsonas årsredovisning

10:30 / 28 March 2018 Midsona Press release

Midsonas årsredovisning för 2017 är publicerad på företagets hemsida www.midsona.com.

Beställning av årsredovisning kan göras via e-post till info@midsona.comeller per telefon 040-601 82 00.

Årsstämma kommer att hållas den 25 april 2018 kl 15.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Anmälan skall göras senast den 19 april.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom Peter Åsbergs försorg den 28 mars 2018 kl 10:30 CET. 

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 173 Mkr år 2017. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/