Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Midsonas valberedning inför årsstämma 2019

Midsonas årsstämma 2018 beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 31...

14:00 / 17 Sep Midsona Press release

Ändringar i Midsonas koncernledning

Erk Schuchhardt har utsetts till ny medlem i Midsonas koncernledning från den 28 maj 2018.
Han är sedan 2013 VD i Davert GmbH, som Midsona förv...

09:00 / 28 May Midsona Press release

Delårsrapport januari-mars 2018

Stark försäljningstillväxt och väsentligt förbättrad EBITDA
JANUARI-MARS 2018 (FÖRSTA KVARTALET)
Nettoomsättningen uppgick till 610...

08:00 / 25 Apr Midsona Press release

Offentliggörande av Midsonas årsredovisning

Midsonas årsredovisning för 2017 är publicerad på företagets hemsida www.midsona.com.
Beställning av årsredovisning kan göras via e-post till...

10:30 / 28 Mar Midsona Press release

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 april 2018 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Rösträttsregistrer...

08:00 / 23 Mar Midsona Press release

MIDSONAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Ökad omsättning och väsentligt förbättrade marginaler
OKTOBER-DECEMBER 2017 (FJÄRDE KVARTALET)
Nettoomsättningen uppgick till 579 Mk...

08:00 / 9 Feb Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:58 / 5 Feb Midsona Press release