Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona avslutar erbjudandet till aktieägarna i Bringwell och offentliggör resultat från den förlängda acceptperioden

14:00 / 19 July 2017 Midsona Press release

  • Midsona avslutar det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Bringwell
  • Under den förlängda acceptperioden, som avslutades den 18 juli 2017, hade aktieägare i Bringwell accepterat att överlåta sammanlagt 9 926 059 aktier i Bringwell med anledning av erbjudandet, motsvarande cirka 3,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell
  • Sammanlagt äger Midsona nu 253 551 768 aktier i Bringwell, motsvarande cirka 98,2 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell

Midsona AB (publ) ("Midsona") lämnade den 15 maj 2017 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ) ("Bringwell") att överlåta samtliga aktier i Bringwell till Midsona ("Erbjudandet"). 

Den 4 juli 2017 meddelade Midsona att samtliga villkor i Erbjudandet hade uppfyllts och att Midsona fullföljer Erbjudandet. Midsona förlängde samtidigt acceptperioden i Erbjudandet till kl.16.00 den 18 juli 2017.

Under den förlängda acceptperioden har aktieägare i Bringwell accepterat att överlåta 9 926 059 aktier i Bringwell med anledning av Erbjudandet, motsvarande cirka 3,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell.

Styrelsen för Midsona har beslutat att avsluta Erbjudandet. Midsona kontrollerar efter avslutat Erbjudande 253 551 768 aktier i Bringwell, motsvarande 98,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bringwell.

Totalt i Erbjudandet har 61,1 procent av aktierna i Bringwell överlåtits mot aktievederlag och 37,1 procent mot kontant vederlag. Denna fördelning innebär att samtliga som accepterat Erbjudandet kommer att erhålla önskad fördelning mellan aktievederlag och kontant vederlag.

Redovisning av vederlag till de aktieägare i Bringwell som har accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 24 juli 2017. Utbetalning av vederlaget beräknas påbörjas 27 juli 2017. Som Midsona tidigare offentliggjort önskar Midsona lösa in de aktier i Bringwell man inte äger och har begärt att inlösentvisten avgörs av skiljemän. Midsona avser även verka för att Bringwells aktier avnoteras från First North.

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade Midsona inte några aktier i Bringwell. Midsona har inte heller därefter förvärvat några aktier i Bringwell utanför Erbjudandet. Midsona har inte något innehav av finansiella instrument som ger Midsona en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Bringwell.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med apportemissionen och Erbjudandet. Midsonas finansiella rådgivare i samband med transaktionen är Strata Advisory AB.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Midsona:
Peter Åsberg, Koncernchef, Tel: +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO,   Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen och takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 14.00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/