Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

11:42 / 31 July 2017 Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556241-5322 Midsona AB
Instrument SE0000565228 Aktie
Innehavare Dan Sten Olsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 10 773 169
Antal rösträtter 14 243 938
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2017-07-31
Gränsvärde för antal aktier 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 10 773 169
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 14 243 938
Andel
 - aktier 23,4 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 28 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 28 % 10 773 169
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 28 % 10 773 169
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Stena AB
 - antal rösträtter 25 500
 - andel av rösträtter 51 %
 - bolag Stena Adactum AB
 - antal rösträtter 500 000
 - andel av rösträtter 100 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 14 243 938
 - andel av rösträtter 23,4 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Wester
 - telefon 031-855372
 - mejl johan.wester@stena.com
 
Kommentar
Midsona AB har emitterat aktier i och med förvärvet av Bringwell, därav har bolaget offentliggjort att antalet aktier och röster i bolaget har ändrats. Detta medför en utspädning av Stena Adactums ägarandel i Midsona AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/