Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

11:55 / 11 May 2017 Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556241-5322 Midsona AB
Instrument SE0000565228 B Shares
Innehavare Financiere De L'echiquier
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 129 000
Antal rösträtter 2 129 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-05-08
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 135 771
 - direkt innehavda rösträtter 2 135 771
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,00808 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,49586 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,49586 % 2 135 771
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,49586 % 2 135 771
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 135 771
 - andel av rösträtter 4,49586 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Jean-Francois Solnon
 - telefon 003147238399
 - mejl gestionproduits@lfde.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/