Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona erhåller förhandstillträde till minoritetsaktier

13:00 / 15 December 2017 Midsona Press release

Midsona erhåller förhandstillträde till utestående minoritetsaktier i Bringwell AB, enligt en särskild skiljedom idag.

Midsona AB (publ) ("Midsona") lämnade den 15 maj 2017 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ) ("Bringwell") att överlåta samtliga aktier i Bringwell till Midsona.
Efter avslutat erbjudande kontrollerade Midsona 253 551 768 aktier i Bringwell, motsvarande 98,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bringwell. Den 18 juli 2017 påkallade Midsona skiljeförfarande avseende inlösen av minoritetsaktier.
Idag har skiljenämnden i en särskild skiljedom fastställt att Midsona har rätt och skyldighet att lösa utestående aktier i Bringwell samt beslutat om förhandstillträde till aktierna. I den särskilda domen har nämnden beslutat att Midsona ska utbetala den del av lösenbeloppet som Midsona har medgivit, en (1) krona per aktie. Utbetalning av medgivet lösenbelopp jämte ränta kommer att påbörjas omedelbart.
Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med apportemissionen och Erbjudandet.
Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com
För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Åsberg, Koncernchef, Tel: +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO, Tel: +46 767 74 33 04
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 13.00
 
 
Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/