Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i MIDSONA AB

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 december 2017 kl. 11.30 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16, våning 5...

09:55 / 1 Nov Midsona Press release

DELÅRSRAPPORT JANAURI-SEPTEMBER 2017

Förbättrad EBITDA och stigande marginaler
JULI-SEPTEMBER 2017 (TREDJE KVARTALET)
Nettoomsättningen uppgick till 579 Mkr (522).
...

08:00 / 20 Oct Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

09:13 / 12 Oct Midsona Press release

Midsonas valberedning inför årsstämma 2018

Midsona AB:s årsstämma 2017 beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per de...

13:00 / 3 Oct Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

12:11 / 1 Aug Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:42 / 31 Jul Midsona Press release

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

Under juli 2017 har antalet aktier och röster i Midsona AB (publ) ("Midsona") ändrats till följd av den apportemission som bolaget genomfört i sam...

08:00 / 31 Jul Midsona Press release

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017

Fortsatt resultatförbättring och starkt operativt kassaflöde
APRIL-JUNI 2017 (ANDRA KVARTALET)
Nettoomsättningen uppgick till 488 M...

08:00 / 21 Jul Midsona Press release

Midsona offentliggör prospekt

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland,...

16:30 / 12 Jun Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:55 / 11 May Midsona Press release

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

Ökad försäljning och synergivinster gav väsentligt högre rörelsemarginal
JANUARI-MARS 2017 (FÖRSTA KVARTALET)
Nettoomsättningen upp...

08:00 / 26 Apr Midsona Press release

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (PUBL)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 april 2017 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Rösträttsregistrer...

08:00 / 27 Mar Midsona Press release