Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona: Penser Access: Midsona - Marknadsledare inom ekologiska kolonialprodukter

15:50 / 20 July 2016 Midsona Press release

Nettoomsättningen för Q216 uppgick till SEKm 351 (223), vilket var en ökning med 57 % i jämförelse med föregående period i fjol, drivet av Urtekramförvärvet, i linje med vår prognos om SEKm 353. EBITDA för Q216 uppgick till SEKm 22 (16), vilket dock var under vår prognos då vi räknat med lägre OPEX-kostnader i kvartalet. Tidigare tappade volymer för Friggs i Sverige har under kvartalet återhämtats till stor del via lanseringen av majskakorna. Midsona förvärvade efter rapportperiodens utgång under juli Internatural AB, som är ett holdingbolag för varumärkena Kung Markatta i Sverige och Helios i Norge.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/marknadsledare-inom-ekologiska-kolonialprodukter/
 
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/