Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona förvärvar Internatural med varumärkena Kung Markatta (Sverige) och Helios (Norge), och skapar en nordisk ledare inom ekologiska livsmedel

08:30 / 5 July 2016 Midsona Press release

· Förvärvet av de ledande ekologiska varumärkena Kung Markatta och Helios är ett perfekt komplement till Midsonas ekologiska varumärke Urtekram. Genom att sammanföra dessa varumärken under ett paraply ökar Midsonas möjligheter att leda produktinnovation inom denna kategori, till fördel för dess kunder.  

  • Marknaden för ekologiska och växtbaserade produkter har visat mycket stark tillväxt, en trend som väntas fortsätta och förvärvet stärker företagets närvaro i dessa attraktiva tillväxtsegment.
  • Den totala köpeskillingen på 810 MSEK, på skuldfri basis, betalas kontant vid stängning av affären.
  • Midsona finansierar förvärvet genom ett förvärvslån och existerande kreditfacilitet och tillkännager sina planer på att utföra en företrädesemission senare detta år, i möjlig kombination med alternativa finansieringslösningar. Midsonas största aktieägare, Stena Adactum AB, har åtagit sig att garantera emissionen.

Malmö, Sverige - 5 juli 2016 - Midsona AB (publ) ("Midsona") har avtalat om förvärv av 100 procent av de utestående aktierna i Internatural AB ("Internatural" eller "Företaget") från Priveq Investment Fund IV samt minoritetsägare.
Internatural är ett holdingbolag för Kung Markatta AB och Alma Norge AS. Företaget är en ledande oberoende aktör inom distribution och marknadsföring av ekologiska, växtbaserade och naturliga livsmedel i Sverige och Norge. Internatural har en stark produktportfölj av både egna och andra lokala och internationella varumärken.
De egna varumärkena Kung Markatta i Sverige och Helios i Norge är pionjärer inom sina respektive marknader och fokuserar helt på det ekologiska livsmedelssegmentet. Internaturals portfölj av andra varumärken som man distribuerar inkluderar marknadsledare såsom Alpro, Yogi Tea och Green & Black's. Internatural omsatte 637 MSEK år 2015, varav 64 procent i Sverige och 36 procent i Norge. Mellan åren 2013 - 2015 växte omsättningen med 20 procent på årsbasis och 2016 visar på fortsatt stark tillväxt.  
"Detta förvärv är Midsonas hittills största och accelererar vår pågående resa att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande. Efter förvärvet av Urtekram för ett år sedan är Internatural ett perfekt komplement för Midsona och ett viktigt steg i vår utveckling. Genom kombinationen av dessa regionala marknadsledare ser vi intressanta möjligheter att fortsätta utveckla vår produktportfölj, våra varumärken och vår organisation, till fördel för våra kunder, leverantörer och konsumenter. Förvärvet av Kung Markatta och Helios i kombination med Urtekram, gör Midsona till marknadsledaren inom ekologiska kolonialprodukter i var och en av de länder vi är verksamma i (Sverige, Danmark, Norge och Finland). Vi har imponerats av Internatural och gläds över att kunna välkomna dem till Midsona", säger Peter Åsberg, koncernchef för Midsona.
"Jag ser Midsona som den ideala partnern för Internaturals fortsatta tillväxt och utveckling. Vi har arbetat tillsammans med Midsona under en längre tid och har redan idag ett framgångsrikt partnerskap på den Norska marknaden. Vi ser fram emot att slå samman våra styrkor och förutspår en gynnsam framtid tillsammans", säger Anders Dahlin, VD för Internatural och Kung Markatta AB.  
Ekonomiska effekter för Midsona
Tillträde och slutförande av transaktionen beräknas ske under dagen och Internatural kommer att ingå i Midsonas finansiella resultat från och med Q3 2016. Under räkenskapsåret 2015 redovisade Internatural en nettoomsättning på 637 MSEK och EBITDA på 65 MSEK. Under innevarande räkenskapsår förväntar sig Midsona att Internatural uppnår en nettoomsättning på cirka 735 MSEK och en EBITDA på cirka 85 MSEK. Om inte hänsyn tas till transaktionsrelaterade kostnader, finansiella effekter eller synergieffekter, skulle köpeskillingen motsvara en EV-multipel på cirka 9.5x EBITDA för innevarande år. Internaturals starka lönsamhet förväntas ha positiv effekt på Midsona marginaler och bidra till att Midsona närmar sig sitt EBIT mål på >10 procent. Synergieffekter kommer att uppnås främst inom inköp, logistik och produktion. Under de kommande åren förutses dessa ha en årlig effekt på EBITDA med cirka 35 MSEK, varav cirka 25 MSEK förväntas realiseras innan utgången av 2017.
Finansiering och företrädesemission
Midsona kommer att finansiera förvärvet av Internatural genom en befintlig kreditfacilitet i kombination med ett förvärvslån från Danske Bank. Cirka hälften av det nya förvärvslånet är i form av att ett brygglån och Midsona planerar att göra en företrädesemission av aktier motsvarande upp till 400 MSEK senare under året, i möjlig kombination med alternativa finansieringslösningar exempelvis ett obligationslån. Företrädesemissionen kommer att möjliggöra för Midsona att upprätthålla sina nyckeltal och samtidigt fullfölja sina tillväxtmål. Midsonas största aktieägare, Stena Adactum AB, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i emissionen och utfärda en emissionsgaranti för återstående del av emissionen. Stena Adactum har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma i samband med Stena Adactums tecknande av aktier i nyemissionen. Midsona återkommer med ytterligare information till aktiemarknaden och aktieägarna i behörig ordning så snart detta är lämpligt.
Rådgivare
Strata Advisory AB agerar som exklusiv finansiell rådgivare till Midsona. Fredersen Advokatbyrå AB och Advokatfirmaet Haavind AS är legala rådgivare och Deloitte finansiell due diligence-rådgivare åt Midsona.
Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Våra prioriterade varumärken är: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte omkring 1 292 MSEK med en EBITDA på cirka 95 MSEK (före engångsposter), beräknat för sista tolvmånadersperioden fram till 31 mars 2016. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. För ytterligare information, se www.midsona.com.
Om Internatural
Internatural erbjuder genom sina dotterbolag Kung Markatta AB och Alma Norge AS ett av de bredaste sortimenten av ekologiska, mjölkfria och naturliga livsmedel i Sverige och Norge. Under sina egna, prisbelönta ekologiska varumärken, Kung Markatta (Sverige) och Helios (Norge), erbjuds omkring 200 produkter i var och en av sina respektive hemmamarknader. Företaget distribuerar även flera andra varumärken, som t ex Alpro, Yogi Tea, Green & Black's, Clipper och Getraw. Företaget har över 70 anställda vid sina anläggningar i Örebro och Malmö i Sverige och Årnes i Norge. Omsättningen under 2015 var 637 MSEK.  För ytterligare information, se www.kungmarkattaab.se och www.alma.no
För ytterligare information vänligen kontakta:
Midsona:

Peter Åsberg Lennart Svensson
Koncernchef CFO
Tel: +46 730 26 16 32             Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 5 juli 2016 kl. 08.30   

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/