Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Valberedningen i Midsona föreslår ny ordförande

15:00 / 8 February 2016 Midsona Press release

Ola Erici föreslås till ny ordförande

Kirsten Aegidius föreslås som ny styrelseledamot

Valberedningen i Midsona AB föreslår inför bolagsstämman den 27 april i Malmö Börshus följande;

Till ny styrelseordförande föreslås Ola Erici som invaldes i styrelsen 2012. Ola är född 1960 och är styrelseordförande i Geveko samt Ecobränsle och har tidigare innehaft befattningar som VD i Ferrosan och Skånemejerier samt inom olika bolag i Tetra Pak-koncernen.

Valberedningen föreslår nyval på Kirsten Aegidius som är koncernmarknads-direktör i Hilding Anders och även styrelseledamot i Andersen & Martini A/S. Kirsten är född 1963 och har masterexamen från Copenhagen Business School. Hon har tidigare innehaft befattningar som VD i Weber-Stephan Nordics, marknadsdirektör i Carlsberg Danmark och i samt olika chefsbefattningar inom Coca-Cola och Unilever.

Åke Modig och Tina Andersson har avböjt omval.

I övrigt föreslår valberedningen omval av Johan Wester, Birgitta Stymne Göransson, Cecilia Marlow och Peter Wahlberg.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2016 kl 15.00

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/