Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

17:18 / 1 Nov Midsona Press release

Ändrat antal aktier och röster i Midsona

Under oktober 2016 har antalet aktier och röster i Midsona AB (publ) ("Midsona") ändrats till följd av den nyemission som bolaget tidigare informe...

08:00 / 31 Oct Midsona Press release

Upptagande till handel av Midsonas nya aktier

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELA...

09:00 / 18 Oct Midsona Press release

Midsona förvärvar varumärket Biopharma

Midsona Norge AS - ingående i Midsonakoncernen - stärker sin position på den norska marknaden för hälsa och välbefinnande genom att förvärva varum...

11:00 / 17 Oct Midsona Press release

Slutligt resultat i Midsonas nyemission

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND E...

08:45 / 12 Oct Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:18 / 10 Oct Midsona Press release

Midsonas nyemission övertecknad

Teckningsperioden för nyemissionen i Midsona AB (publ) ("Midsona") med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 5 oktober 2016 och det ...

08:30 / 7 Oct Midsona Press release

Midsonas valberedning inför årsstämma 2017

Midsona AB:s årsstämma 2016 beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per de...

14:00 / 21 Sep Midsona Press release

Midsona offentliggör prospekt

Styrelsen för Midsona AB (publ) ("Midsona") har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionen av aktier som offentliggjordes den 4 ...

14:15 / 12 Sep Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

16:38 / 30 Aug Midsona Press release

Midsona förstärker koncernledningen

Midsona har vuxit, och förväntas fortsätta växa, huvudsakligen till följd av förvärven av Urtekram International A/S och Internatural AB. I och me...

14:00 / 22 Aug Midsona Press release

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016

Midsona stärker sin ekologiska profil och uppvisar förbättrat resultat
APRIL-JUNI 2016 (ANDRA KVARTALET)
Nettoomsättningen uppgick ...

08:00 / 15 Jul Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:05 / 10 Jun Midsona Press release

Midsona refinansierar befintliga lån

Midsona AB (publ) har tecknat ett finansieringsavtal med Danske Bank avseende lån på totalt 425 miljoner kronor. Det inkluderar även en komplett c...

16:00 / 2 Jun Midsona Press release

Förändring i antalet röster i Midsona AB

Bolagsordningen för Midsona AB ger ägare till A-aktie rätt att på begäran få A-aktie omvandlad till B-aktie. Varje A-aktie medför 10 röster och va...

08:00 / 31 May Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

14:37 / 4 May Midsona Press release

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2016

Stark försäljningstillväxt och förbättrat resultat
JANUARI-MARS 2016 (FÖRSTA KVARTALET)
Nettoomsättningen uppgick till 350 Mkr (232)...

08:00 / 27 Apr Midsona Press release

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 april 2016 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Rösträttsregistrer...

08:00 / 24 Mar Midsona Press release

Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Flaggningsmeddelande i Midsona AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

15:09 / 9 Feb Midsona Press release

Bokslutskommuniké 2015

Stark försäljningstillväxt och förbättrat rörelseresultat OKTOBER-DECEMBER 2015 (FJÄRDE KVARTALET) Nettoomsättningen uppgick till 352 Mkr (228). EB...

08:00 / 5 Feb Midsona Press release