Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona kommenterar Livsmedelsverkets rapport kring risprodukter

12:35 / 29 September 2015 Midsona Press release

Midsona har i dag tagit del av Livsmedelsverket rapport angående möjlig förekomst av oorganisk arsenik i ris och risprodukter.

"Midsona har som mission att hjälpa människor till ett sundare liv i vardagen. Vi tar Livsmedelsverkets studie på stort allvar och kommer nu att analysera resultaten och fördjupa vår dialog med Livsmedelsverket" säger Peter Åsberg, VD för Midsona.

EU utformar för närvarande en ny lagstiftning avseende gränsvärden för innehåll av oorganisk arsenik i risprodukter. Gränsvärdena kommer att träda i kraft från den 1 januari 2016. Det är sedan tidigare känt att jordbruksprodukter såsom ris kan innehålla arsenik, eftersom det kan finnas naturligt i bland annat odlingsjord och vatten.

Enligt Livsmedelsverkets analyser ligger de riskakor som Midsona saluför under varumärkena Friggs och Urtekram under EUs föreslagna gränsvärden. Riskakor står för cirka 6 procent av Midsonas försäljning.

För mer information kontakta Peter Åsberg, VD för Midsona, telefon +46 (0)730 26 16 32.

Mer information finns på Livsmedelverkets hemsida (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/arsenik-i-ris/)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2015 kl 12.35.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 920 Mkr år 2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/