Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona avtalar om förvärv av Urtekram, en ledande nordisk aktör inom ekologiska livsmedel

09:00 / 4 June 2015 Midsona Press release

Midsona har avtalat om förvärv av Urtekram International A/S (Urtekram), ett danskt företag med en ledande position inom ekologiska livsmedel i Norden. Köpeskillingen är cirka 270 miljoner kronor (215 miljoner danska kronor) på skuldfri basis. Tillträde är planerat till den 1 juli 2015.

Urtekram grundades i Danmark 1972 och har etablerat en stark position i sin hemmamarknad. Under de senaste åren har man också börjat expandera internationellt med fokus på Sverige och Finland. Varumärket finns representerat i 40 länder med basen i Norden. Urtekram omsatte 460 miljoner kronor år 2014 med en EBITDA på 18 miljoner kronor. 2014 var ett investeringsår då företaget fokuserade på sina exportmarknader samt investerade i etablerandet av ett nytt tillväxtområde, ekologiskt certifierade kroppsvårdsprodukter. Lönsamheten förväntas förbättras väsentligt under 2015.

"Förvärvet av Urtekram är ett stort steg mot vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande. Vi breddar vår produktportfölj med egna varumärken som är väl positionerade i attraktiva ekologiska tillväxtsegment, etablerar Midsona i Danmark, stärker oss i övriga Norden och ser goda möjligheter att realisera både kostnads- och tillväxtsynergier" säger Midsonas koncernchef, Peter Åsberg.

"Urtekram har sedan starten haft ambitionen att öka försäljningen av ekologiska produkter. Avtalet med Midsona gör att vi kommer att kunna öka takten i vår nordiska expansion samtidigt som vi hoppas kunna etablera delar av Midsonas produktsortiment på den danska marknaden. Affären är ett logiskt nästa steg på Urtekrams tillväxtresa" säger John Hebo, styrelseordförande i Urtekram.

Marknaden för ekologiska produkter är i tillväxt. Urtekram marknadsför ett brett sortiment av ekologiska livsmedel i kategorierna kolonial och fryst, ekologiskt certifierade kroppsvårdsprodukter samt produkter riktade mot personer med allergi inklusive laktos- och glutenfria produkter.

Förvärvet av Urtekram finansieras via befintliga krediter, ett förvärvslån om 70 miljoner kronor samt en företrädesemission om upp till 120 miljoner kronor. Styrelsen i Midsona kommer att på sedvanligt sätt, kalla till en extra bolagsstämma, för att besluta om företrädesemissionen. Bolagets målsättning är att genomföra företrädesemissionen under augusti-september i år. Aktieägarna kommer att underrättas om tidplanen och emissionsvillkoren så snart det är möjligt, efter tillträdet av förvärvet.

Midsonas största ägare, Stena Adactum AB, har åtagit sig att rösta för emissionsbeslutet på extra bolagsstämma och teckna sin pro rata andel av företrädesemissionen. Ett så kallat brygglån har säkrats fram tills dess att emissionslikviden erhållits.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, CEO                              Tel: +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO och IR-chef      Tel: +46 767 74 33 04

  
Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: DALBLADS, FRIGGS, MIWANA, MYGGA, NATURDIET, SUPERNATURE och TRI TOLONEN. Midsona omsatte 920 Mkr år 2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/