Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona inleder MBL-förhandingar i syfte att stänga tillverkningsenheten för Dalblads produkter i Stenkullen

09:00 / 12 January 2015 Midsona Press release

Midsona inleder MBL-förhandlingar för att stänga tillverkningsenheten för Dalblads produkter i Stenkullen. Definitivt beslut om stängning kommer att fattas efter att MBL-förhandlingar slutförts.

Enheten har idag 13 anställda inom produktion, lager och administration. Produktion och lager planeras outsourcas, medan administrationen kommer att samordnas med koncernens verksamhet i Malmö.

Förslaget är i linje med Midsonas strategi att fokusera på att utveckla starka varumärken inom hälsa och välbefinnande. Midsona arbetar redan framgångsrikt med outsourcad produktion för alla övriga varumärken i koncernen.

"Det har varit ett svårt beslut att fatta men förutsättningarna för egen kostnadseffektiv produktion har inte funnits. Vi får efter genomförandet av föreslagna åtgärder bättre möjligheter att fokusera på att utveckla varumärket Dalblads som haft stora framgångar och bland annat blivit marknadsledande i dagligvaruhandeln under 2014" säger Midsonas koncernchef Peter Åsberg. "Vi skall nu göra vårt yttersta för att hjälpa de anställda som berörs av den planerade nedläggningen" säger Åsberg vidare.

Midsona verkar på en marknad med stor konkurrens och måste därför ständigt anpassa sina kostnader. En stängning av enheten i Stenkullen beräknas ge en årlig resultatförbättring på cirka 7 Mkr med successiv effekt under 2015 och full effekt från starten av 2016. Kostnaderna för nedläggningen är beräknade till cirka 10 Mkr med påverkan på resultatet första kvartalet 2015.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2015 kl 09.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 916 Mkr år 2013. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/